De kennis van leerlingen op het gebied van taal blijkt ver onder de maat. Om studenten bij te spijkeren sturen de middelbare scholen een op de vijf scholieren verplicht naar bijles.

De eisen die aan leerlingen worden gesteld zijn niet realistisch. De leerlingen die hier soms binnenkomen zitten zeker op het gebied van rekenen op basisschoolniveau. Om de kennis van de leerlingen op te krikken hebben de scholen noodgedwongen leerlingen doorgestuurd voor bijlessen. Een op de vijf leerlingen wordt een aantal uur per week verplicht bijgespijkerd. Leerlingen hebben er een hele kluif aan.
Het reken- en taalonderwijs wordt grondig aangepakt. Of een student nu voor kapster of secretaresse leert, alle leerlingen op het MBO leggen vanaf 2014 een landelijk examen af in de basisvakken. Halen ze dit examen niet, dan geen diploma.
Ik verwacht dat ongeveer een op de vijf leerlingen zal zakken voor taal of rekenen. Vooral leerlingen op het mbo2-opleiding gaan het zwaar krijgen. Daar gaan de klappen vallen. Die kiezen voor een praktisch beroep als bijvoorbeeld kok of helpende in de bejaardenzorg. Voor hun funtioneren is een grote kennis van taal en rekenen eigenlijk niet nodig.
Scholen maken zich zorgen over de haalbaarheid van de nieuwe eisen. Het is moeilijk te bepalen wat studenten wel en niet moeten kunnen. Deskundigen zijn het op dat punt oneens. De één vindt de eisen die nu gesteld worden veel te zwaar, de ander te licht.
Scholen vinden daarom de extra aandacht voor de vakken daarom goed. Je hebt in iedere baan voldoende kennis van taal en rekenen nodig. Helaas is alleen de kennis van leerlingen die aan een mbo-opleiding beginnen onvoldoende.
Horen, zien, zwijgen, de boodschapper.
Twee oren om te horen, twee ogen om te zien.
Door middel van taal, begrijp je elkaar.
Laat de Franse taal geen hindernis zijn
Bijles Frans en groepslessen Frans
laissez-faire-bijles001006.gif
Home
laissez-faire-bijles001005.gif
Over mij
laissez-faire-bijles001004.gif
Contact
laissez-faire-bijles001003.gif
Onder steuning
laissez-faire-bijles001002.gif
Faq's
laissez-faire-bijles001001.gif
Zomer school